ROK SZKOLNY 2020 - 2021
Zapraszamy na nową stronę szkołyRozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1.09.2021 r. o godz. 9.00 na placu przed szkołą w trybie stacjonarnym. W przypadku złych warunków atmosferycznych uroczystość zostanie przeniesiona do sali gimnastycznej. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w uroczystości na sali gimnastycznej będą mogli wziąć udział jedynie rodzice dzieci z przedszkola oraz uczniów klasy pierwszej. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki, dezynfekcji rąk oraz dystansie społecznym.Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!

Celem projektu „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!” jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wyposażenie szkół podstawowych województwa opolskiego w niezbędne narzędzia do pracy zdalnej, wynikającej z sytuacji epidemiologicznej w kraju, spowodowanej rozprzestrzenianiem się choroby COVID – 19. Pośrednio wsparciem objętych zostanie 68.480 uczniów uczęszczających do szkół województwa opolskiego z terenu województwa opolskiego oraz 11.046 nauczycieli, w tym 9.004 nauczycieli, dla których szkoły podstawowe są pierwszym miejscem zatrudnienia.
Analiza potrzeb, przeprowadzona w oparciu o diagnozy potrzeb przedłożone i zatwierdzone przez organy prowadzące szkoły, wykazała pilną konieczność wsparcia w nowoczesny sprzęt komputerowy."Za Ojców groby, za Trzeci Maj, Tu nasze miejsce, Tu nasz Kraj"!

11 maja w Zespole Placówek Oświatowych w Kalinowicach odbyła się uroczystość upamiętniająca 230 rocznicę uchwalenie Konstytucji 3 Maja.Program artystyczny przygotowali uczniowie klas I-III.
Dzieci w skupieniu wysłuchały słów przywołujących tamte wydarzenia. Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej Szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim , jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. Ten dzień przybliża nam fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież.

Plan zajęć hybrydowych


TEATR PO DRUGIEJ STRONIE

Propozycja dla młodzieży chcącej rozwijać swoje zainteresowania teatralne, poznać nowych przyjaciół...
Spotkania odbywają się w każdą środę w godz. 16.00 - 18.00
chętnych zapraszamy do kontaktu na stronie
https://www.facebook.com/TeatrPoDrugiejStronie
lub pod nr tel. 604603618
Link do spotu reklamującego TEATR PO DRUGIEJ STRONIE
https://drive.google.com/file/d/13-Mpcz35unaFWtLUR5ty-kNyPiSglWDQ/view?usp=sharingRadosny uśmiech - radosna przyszłość

Drugoklasiści z naszej Szkoły wzięli udział w programie „Radosny uśmiech - radosna przyszłość”, który służy podnoszeniu świadomości znaczenia, jakie ma dla zdrowia zapobieganie próchnicy zębów. Program oferuje edukację prozdrowotną (filmy, zestawy edukacyjne, plany zajęć, materiały dla nauczycieli) oraz pasty i szczoteczki do zębów. Uczniowie, pod kierunkiem wychowawcy oraz Pani pielęgniarki obejrzeli film edukacyjny pt: „Drużyna Doktora Ząbka”, mający na celu wzrost wśród uczniów świadomości konieczności systematycznego dbania o higienę jamy ustnej. Po obejrzeniu filmu oraz rozmowie, dzieci otrzymały pasty do zębów Colgate.

Śnieżny konkurs

Spadł śnieg . Zimowa aura stała się inspiracją, by w ramach wychowania fizycznego zorganizować dla uczniów zadanie - konkurs na najładniejszego bałwana. Dzieci z klas 2-3 bardzo chętnie zaangażowały się w lepienie bałwanów, wykazując się przy tym dużą pomysłowością. Efektem ich działania było powstanie śnieżnych postaci i wybranie tego najładniejszego.


ZMIANA PLANU LEKCJI

Od 18.01.2021 r. zmienia się plan lekcji. Nowy plan do pobrania w dzienniku elektronicznym lub na szkolnej stronie w zakładce "plan lekcji".

Procedury Bezpieczeństwa - organizacja pracy w szkole

Procedury - ogólne

Procedury - konsultacje kl. 8


Zespół Placówek Oświatowych
w Kalinowicach

ul.Szkolna 1
47-100 Strzelce Opolskie

Telefon: (077) 461 75 13INSTRUKCJA DLA RODZICÓW


ZPO Kalinowice